• In cazul in care documentul dumneavoastra necesita o legalizare notariala a semnăturii traducătorului, biroul nostru il poate pregati, asigurand serviciile de legalizare notariala la biroul unui Notar Public.
  • Pregătirea documentatiei si deplasarea pana la biroul Notarului Public pe langa consultanta in orice aspect referitor la traduceri, sunt gratuite.